Τετάρτη, 20 Ιουλίου 2011

notebook.

If you are a bird, I'm a bird : ' )
-ohh i love her style-...and then the movie ends and u want more and more...
well i cried when i first saw it, it's so touching - especially the end -

athena xx.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου