Κυριακή, 31 Ιουλίου 2011

Coco Chanel said that..."Fashion is not something that exists in dresses only. Fashion is in the sky, in the street, fashion has to do with ideas, the way we live, what is happening."


and


"Fashion fades, only style remains the same."


lovely coco <3
she is an inspiration herself.
athena xx.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου