Κυριακή, 7 Αυγούστου 2011

Back homeee.

Back home until tuesday night.
I'm extremely happy. I'll stay at grandpa's.
Air condition on full. Perfecto! : )
tomorrow i'll meet Stella but i dont know when ;P
anyway i wanna gossip and go shopping<3
I have missed these two so much.


Athena xx

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου